Darmowe narzędzia SEO

Zebraliśmy najlepsze darmowe narzędzia SEO wspomagające proces optymalizacji serwisu, testowania jego użyteczności, szybkości ładowania oraz pomagające określić poziom przyjazności serwisu dla SEO. Lista narzędzi została podzielona według tematyki, której dotyczy konkretne narzędzie SEO.

Badanie linków zwrotnych (backlinks)

 • Backlink Anchor Text Analyzer
  Narzędzie pozwala na analizę tekstu zawartego w linku, który wskazuje na badany serwis (czyli z jakimi słowami inne serwisy linkują do badanego serwisu)
 • Backlink Builder
  Narzędzie (niestety w języku angielskim) pozwala na określenie, gdzie jest możliwe dodanie linku z określonym słowem kluczowym w celu zbudowania bazy linków wskazujących na pozycjonowany serwis.

Sprawdzanie PageRank i zaawansowane wyszukiwanie w Google

Analiza słów kluczowych

 • OnetBoksy
  Tworzenie i wyszukiwanie fraz kluczowych. Narzędzie umożliwia również bardzo przybliżone określenie bezwzględnej liczby zapytań o konkretne słowa kluczowe.
 • Keyword Density
  Badanie gęstości występowania słów i fraz kluczowych w tekście. Przydatne do analizy statystycznej tekstu.
 • Keyword Density Checker
  Podobnie jak powyżej, to narzędzie pozwala na określenie częstotliwości występowania fraz kluczowych w tekście. Sposób prezentacji danych jest jednak dużo lepszy: jako tzw. chmura tematów (tag cloud) oraz zbiorczo jako lista.
 • KwMap.net
  Bardzo ciekawe narzędzie ułatwiające wyszukiwanie powiązanych słów kluczowych.
 • Keyword Suggestion Tool
  Wyszukiwanie słów kluczowych powiązanych z tematyką serwisu. Wyniki posiadają dodatkowo indeks częstotliwości wyszukań.

Narzędzia do badania odnośników (linków)

 • LINK VALIDATION SPIDER
  Sprawdzanie martwych linków online. Maksymalny czas badania jest ograniczony do 45 minut, nadaje się więc do badania jedynie niezbyt dużych witryn.
 • Link Popularity Checker
  Badanie liczby odnośników do badanego serwisu (z wykorzystaniem Google, Yahoo, MSN, Altavisty, Alltheweb).
 • Reciprocal Link Check
  Sprawdzanie, czy partnerzy, do których linkuje badana witryną zamieścili linki zwrotne. Narzędzie wyświetla także słowa kluczowe użyte w tekście linku.
 • Site Link Analyzer
  Analiza odnośników i tekstów linku na stronie.

Narzędzia związane z domenami

 • Domain Age Tool
  Pozwala na określenie wieku badanej domeny oraz wyświetla historyczny wygląd serwisu z tamtego okresu.
 • Domain Dossier
  Wyświetla wiele informacji dotyczących domeny: dane z serwisu whois dotyczące domeny i sieci, zapisy DNS oraz krótki skan dostępnych usług (np. FTP, SMTP, HTTP).
 • Domain Stats Tool
  Pokazuje informacje statystyczne dotyczące domeny (z wyszukiwarek Google, Yahoo i MSN): liczby zindeksowanych stron linków zwrotnych.
 • HTTP / HTTPS Header Check
  Wyświetla pełen nagłówek HTTP i HTTPS, podając informacje dotyczące m.in. kodowania znaków, kod błędu i typ serwera WWW.
 • View HTTP Headers
  Narzędzie działa dokładnie tak samo jak HTTP/HTTPS Header Check.
 • View HTTP Path
  Wyświetla pełny opis ścieżki przekierowań zapytania o daną stronę.

Narzędzia do badania prędkości ładowania stron

 • Web Page Analyzer
  Rozbudowane narzędzie do raportowania jakości witryny. Podaje bardzo szczegółowy raport wraz z rekomendacjami zmian.
 • Pingdom
  Doskonałe narzędzie pozwalające na określenie prędkości ładowania poszczególnych elementów strony (dokumentu HTML, obrazków itp.). Dane wyświetlane są z podziałem na pojedynczy element oraz jako informacja zbiorcza.
 • InternetSupervision
  Sprawdzanie prędkości ładowania witryny z wielu miejsc na świecie.
 • WatchScript
  Dokładne i szczegółowe określenie czasu wczytywania każdego elementu witryny. Narzędzie podaje następujące dane: czas konwersji domeny na adres IP serwera, czas nawiązania połączenia, czas wysłania zapytania i otrzymania odpowiedzi od serwera.

Narzędzia analizujące witryny pod kątem SEO

 • Free SEO Tools
  Zestaw kilkunastu ciekawych narzędzi SEO: Check Server, Keyword Activity, Keyword Density Analyzer, Competition Research, Ranked Page Report, Link Analysis Report.
 • SEO Analyzer
  Analiza struktury serwisu pod kątem przyjazności dla strategii SEO oraz podaje liczbę uzyskanych punktów (w skali 1-100).

Narzędzia do tworzenia i obsługi pliku robots.txt

Tworzenie tytułów i meta-znaczników (wkrótce)